Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

I. A Tájékoztató hatálya, célja
1.1. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza (továbbiakban „Tájékoztató”) Nagy Zoltán, egyéni vállalkozó (székhely: 5065 Nagykörű, Árpád út 1; EV nyilvántartási szám: 53443245 ; adószám:
53638915-1-36)mint a weboldal működtetője – a továbbiakban ,,Adatkezelő” által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket.
1.2. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldalán, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a weboldal látogatóiról (továbbiakban: „Felhasználó”) az 1.1. pontban leírtak szerint gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (továbbiakban „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban „Infotv.”), a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban „Grtv.”) rendelkezéseit.

II. Kezelt adatok
2.1.Az Adatkezelő az online felület működtetésében külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”). Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat az Adatfeldolgozó által végzett tevékenységről. A Felhasználó az Adatkezelő által működtetett weboldal, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó, jelen Tájékoztató 2.2 pontjában felsorolt
információk, 3.1 pontban leírt célból és módon történő hasznosításához.

2.2.A weboldal megjelenítése során a webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló rendszerek különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookie-kat és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználók számítógépén. Ezek az adatok következők lehetnek:
– Böngésző típusa és annak beállításai;
– Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
– Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra stb.);
– az IP cím amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
– egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő alapján a Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani számára;
– az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte.

III. Az adatkezelés célja
3.1.Az Adatkezelő adatkezelésének célja:
– online mérés – a weboldal üzemeltető számára fontos, hogy információval rendelkezzen arról, hány különböző Felhasználó látogatta a weboldalat. Szintén fontos számára, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, stb. Az online mérések során a cookie-k segítségével állnak rendelkezésre ezen információk, valamint a hirdetési felületek értékesítése szintén a weboldal látogatottsági statisztikai adatainak segítségével történik, melyeket Adatkezelő megoszt a számára Szolgáltatást nyújtó Médiahirdetési-felület értékesítővel;
– az adatok kezelése a valós látogatói forgalom felderítése miatt.

3.2.A 3.1. pontban leírt adatok minden esetben kizárólag mérési illetve hatékonyabb hirdetés-kiszolgálási, valamint jobb online élmény nyújtása céljából kerülnek felhasználásra. A cookie és IP cím adatokat az Adatkezelő és a Médiahirdetési-felület értékesítő soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását. Nem kerülnek kezelésre az online űrlapokban kitöltött információk sem. Nem kerülnek rögzítésre, tárolásra és kezelésre a Felhasználók magánéletére vonatkozó információk, mint például a vallás, politikai nézet vagy szexuális irányultság.

3.3.A Felhasználóknak lehetősége van a külső szolgáltatók által üzemeltetett rendszer segítségével az adatkezelésről, pl. a személyre szabott hirdetésekről lemondani (opt-out).
Amennyiben egy Felhasználó ezt megteszi, a továbbiakban a szolgáltatók nem gyűjtenek róla további adatokat. A lemondás úgy működik, hogy a Felhasználó eszközén az adott böngészőre vonatkozóan -amelyben e beállítást elvégezték- egy cookie kerül elhelyezésre, amely jelzi a külső szolgáltató rendszere számára, hogy az adatgyűjtésről való lemondás megtörtént. Amennyiben a Felhasználó böngészőt illetve eszközt vált, vagy törli a böngészési előzményeket beleértve a cookie-kat is, újra el kell végezze a lemondást a beállítások módosításával az adott eszközre és böngészőre vonatkozóan.

IV. Az adatkezelés jogalapja
4.1. A jelen Tájékoztató II. fejezetében felsorolt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából illetve üzletszerzési célból, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő
jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti.